Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
  3. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia tovaru:
Meno a priezvisko:
Ulica, číslo domu::
Mesto, obec:
PSČ:
E-mailová adresa:
Kúpnu cenu žiadam vrátiť na účet číslo:
Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

    1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru                alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo            prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len              ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14                  kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru,              spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

  1.  Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať,ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  2. Predávajúci doporučuje kupujúcemu pre splnenie si povinnosti pre Odstúpenie od zmluvy oznámiť potrebné náležitosti Predávajúcemu vyplnením a odoslaním  formulára na  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  e-mailom na info@mamastyl.sk  alebo  zaslaním predávajúcemu - Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy poštou.  O prijatí a akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom zo strany predávajúceho bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od obdržania ohlásenia.  Formulár na odstúpenie od zmluvy
  3.  V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  4.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo  objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a najmä číslo účtu na vrátenie zaplateného plnenie za tovar.
  5. Kupujúci zašle s tovarom faktúru, odporúčame vyhotoviť pre vlastnú spotrebu kópiu faktúry.  Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme.Odporúča sa tovar poistiť.
  6. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, však nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
  7. Náklady na vrátenie tovaru  znáša kupujúci.